Pariskunnille

Lakipalvelut parisuhteen aikana

Pariskunnille kertyy usein yhteistä omaisuutta ja arjen kuluja maksellaan puolin ja toisin. Ennen avioliittoa on tärkeä käydä keskustelu siitä, tasataanko taloudelliset panokset avioliiton myötä tulevalla avio-oikeudella vai koetaanko romanttisempana säilyttää taloudelliset asiat avioliitosta erillään. 

Pariskuntien ja erityisesti perheellisten on hyvä miettiä riskien hallintaa ja pitää huoli ennakoinnista myös pahan päivän varalle. Jos toiselle sattuisi jotain, niin toisella olisi hyvä olla oikeus edunvalvontavaltakirjalla hoitaa toisen asioita tai testamentilla saada omaisuus ennen lapsia.

 Avioehto

Avioehtosopimus vaikuttaa siihen, jaetaanko omaisuutenne avioliiton jälkeen puoliksi vai pitääkö kumpikin oman omaisuutensa. 

 

200€

 Edunvalvonta-valtakirja ja  testamentti

Myös lapsiperheen on hyvä varautua.

 

260€/kpl

Omaisuuden siirrot

Onko teillä yhteistä omaisuutta vain toisen nimissä? Riippuen tilanteestanne omaisuus voisi olla hyvä siirtää yhteisiin nimiin. 

 

ALK 260€

Lakipalvelut erotilanteisiin

Oli kyseessä sitten avioero tai avoero, muista aina huolehtia juridiset paperit kuntoon!

Avioparin, jolla ei ole avioehtoa, tulee erotessa laatia osituskirja, josta selviää, mitä omaisuutta kumpikin saa avioerossa. Ilman paperia ex-kumppani voi esittää vaatimuksia vielä vuosienkin päästä.

Avoparin tai avioparin, jolla on avioehto, tulee laatia omaisuuden erottelukirja, jolla esimerkiksi yhteinen asuntolaina saadaan tarvittaessa uudelleen järjesteltyä.

Sopuisa ero

Osituskirjassa kummankin puolison varat ja velat luetellaan puolisoiden parhaaksi katsomalla tarkkuudella. Varoista tehdään osituslaskelma ja kirjataan mahdolliset omaisuuden siirrot. Sen  jälkeen kummallakaan ei ole enää vaatimuksia toinen toistaan kohtaan.

Esimerkiksi pankki tarvitsee osituskirjaa järjestellessään yhteistä asuntolainaa.

 

 

750-1900€

Riitaisa ero

Avioerotilanteessa kummankin lain mukaisia oikeuksia tulee kunnioittaa. Mikäli omaisuutta ei saada erossa tasattua sovinnollisesti, kummalla tahansa osapuolista on oikeus hakea pesänjakajaa, joka tuomarina antaa omaisuuden jaosta ratkaisun.

Riitatilanteessa minä voin toimia avustajanasi tai puolueettomana pesänjakajana tehden ratkaisun asiassanne.

 

272,8€/tunti

Huoltajuusriita

Lasten huoltajuus voi myös aiheuttaa riitaa erotilanteessa.

Sopimus lapsista on mahdollista tehdä kaupungin lastenvalvojan kanssa. Jos vanhemmat eivät kykene pääsemään yhteiseen ratkaisuun, huoltajuudesta päättää tuomioistuin.

Avustan vanhempia tässä prosessissa lapsen etu huomioiden.  

 

 

272,8€/tunti

Meille laadittiin testamentti ja pohdittiin myös avioehtoa. Meille kerrottiin selkeästi eri vaihtoehdoista sekä niiden hyvistä ja huonoista puolista. Luotettava ja ammattitaitoinen firma.

Kiitos avusta!

- Asiakas, palvelut parisuhteen aikana

Loading...