Perintötilanteet

Perhe- ja perintöasioiden asiantuntija

Olen tehnyt perhe- ja perintöjuridiikan parissa töitä koko työurani asianajotoimistoissa. Lisäksi olen työskennellyt verottajalla tehden perintö- ja lahjaverotusta.

Vaikka perhe- ja perintöoikeuteen liittyvä lainsäädäntö on suhteellisen vakiintunutta, kyseessä on oikeudenala, joka edellyttää huolellista perehtymistä, sillä tapauksia on juuri niin monta erilaista kuin on kuolinpesiäkin. Oman haasteensa perintötilanteisiin tuo se, että osa tarpeellisista asioista tai papereista saattaa juontaa juurensa kymmenien vuosien taakse tai sitten juttuun liittyy asiakirjoja, joihin on jäänyt tulkinnanvaraa tai niissä ei ole osattu ottaa kaikkea huomioon.

Millainen kuolinpesä teillä on kyseessä?

Alla on lueteltuna tyypillisiä toimeksiantoja, mutta kuten sanottua tilanteiden kirjo on usein niin monipuolinen, että voi olla helpompi soittaa ja kysyä.

 Perunkirjoitus

Perukirja on perinnönjaon ja perintöverotuksen perusta. Perunkirjoitus tulee tehdä 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. 

 

900-1590€

Perinnönjako

Kuolinpesän osakkaat tarvitsevat perinnönjakokirjan omaisuuden siirtämiseksi perillisille. Lisäksi monesti pitää tehdä myös ositus. 

 

ALK. 750€

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja

Jos kuolinpesän jaosta ei olla yksimielisiä, toimin kuolinpesissä pesänselvittäjänä  ja -jakajana. 

 

272,8€/tunti

 Testamentin moitteet

Onko testamentin tekijä ollut enää siinä kunnossa, että hän on voinut tehdä testamentin?

 

272,8€/tunti

Edunvalvojan sijainen

Toimin edunvalvojan sijaisena, mikäli se  on tarpeen esim. alle 18 vuotiaiden perillisten kohdalla.

272,8€/tunti

Avustaminen perinnönjaossa

Tuntuuko, että kaikki juridiset seikat eivät tule huomioiduiksi? Kysy apua mieltä askarruttaviin asioihin.

 

272,8€/tunti

Surun aikana hankalat perunkirjoitusasiat sujui turvallisen ja luotettavan ammattilaisen kanssa.

- Asiakas, perunkirjoitus

Loading...